Nasi pracownicy

Inwestycje w pracowników są kluczem do osiągnięcia naszych celów.

Dbamy o rozwój umiejętności naszych pracowników, o komunikację między nimi oraz zaangażowanie i tworząc bezpieczne środowisko pracy. Daje nam to możliwość działania według naszej nowej strategii. Angażujemy, szkolimy, poznajemy i nagradzamy naszych pracowników.

Zaangażowanie pracowników

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę sprzyja poprawie wydajności i ograniczeniu kosztów. Co 2 lata przeprowadzamy ankietę dot. satysfakcji pracowników, której wyniki są następnie analizowane i podawane do wiadomości całej organizacji. W 2015 roku w badaniu udział wzięło 84% personelu, czyli 13000 osób.

Skoncentrowani na różnorodności

Naszym celem jest ustanowienie kultury pracy jednakowej dla wszystkich pracowników. Zależy nam na eliminacji dyskryminacji i otwartości wobec wszystkich. Dążymy do tego, aby nasi pracownicy reprezentowali społeczności, w których działamy, a każdy z nich był szanowany i miał zapewnione warunki do wykonywania swojej pracy najlepiej, jak potrafi.

Budowa kompetencji pracowników

Nasz model LEAD (Leadership Effectiveness and Development) identyfikuje zachowania, które naszym zdaniem są najbardziej skuteczne dla osiągnięcia naszego sukcesu na poziomie kadry zarządzającej oraz kierownictwa zakładów.

Staranne wprowadzenie nowych pracowników

Liczy się pierwsze wrażenie, dlatego każdemu z naszych pracowników oferujemy kompleksowy i elastyczny proces wdrożeniowy, dostosowany do jego potrzeb.

Zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy są dla nas priorytetem. Każdemu pracownikowi Elis lub osobom z nami współpracującym przysługuje prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Firma Elis działa zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, stosuje wszelkie niezbędne środki w celu zachowania zgodności środowiska pracy z przepisami.

Przeglądając tę witrynę, akceptujesz użycie plików cookie w celu śledzenia statystyk ruchu.Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą „Polityką plików cookie”.