Nasi interesariusze

Zrozumienie i zaangażowanie naszych interesariuszy

Dzięki współpracy z kluczowymi interesariuszami jesteśmy w stanie zagwarantować, aby nasze przedsiębiorstwo osiągało rezultaty optymalne z punktu widzenia nas wszystkich.

Klienci

Regularnie prosimy naszych klientów o udział w ankiecie dotyczącej poziomu naszych usług i innowacyjnych rozwiązań. W tym celu realizujemy program badania lojalności klientów, w ramach którego co miesiąc określane są wskaźniki KPI.

Pracownicy

Korzystamy z różnorodnych kanałów angażowania pracowników, w tym badań ankietowych przeprowadzanych co dwa lata wśród pracowników całej grupy.

Inwestorzy

Nasza Rada Nadzorcza spotyka się regularnie z obecnymi i potencjalnymi inwestorami, stale otrzymuje dane od brokerów i doradców, a następnie dzieli się nimi z zarządem.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Współpracujemy z ograniczoną liczbą dużych dostawców, co pomaga nam budować długotrwałe relacje, a także kłaść nacisk na przestrzeganie naszych zasad odpowiedzialnego biznesu. Nasza polityka zrównoważonych zakupów jest opisana w Karcie Zrównoważonych i Etycznych Zakupów.

Partnerzy przemysłowi

Na naszych kluczowych rynkach ze wzmożoną siłą angażujemy się w rozwój sektora usług tekstylnych poprzez członkostwo w stowarzyszeniach handlowych, dzieląc się kwestiami prawodawstwa, standardów technicznych i bezpieczeństwa.

Lokalne społeczności

Jesteśmy świadomi, że nasze zakłady pralnicze są częścią lokalnych społeczności, a nasz personel wywodzi się z lokalnego środowiska. Aktywnie wspieramy okoliczne inicjatywy, inwestując w nie, co pozytywnie wpływa na opinie o naszej firmie jako pracodawcy.

Przeglądając tę witrynę, akceptujesz użycie plików cookie w celu śledzenia statystyk ruchu.Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą „Polityką plików cookie”.