Polecenie zapłaty

W trosce o wygodę i uproszczenie rozliczeń wprowadziliśmy bezgotówkową formę opłacania faktur za nasze usługi. Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.


Korzystający z tej formy rozliczeń nie muszą dokonywać przelewu środków za otrzymane towary i usługi w banku lub na poczcie ponieważ od momentu aktywowania Polecenia Zapłaty rachunki regulowane są przez ich bank. W konsekwencji nie istnieje ryzyko opóźnień i naliczenia odsetek karnych.

Warto podkreślić, że przy takim rozwiązaniu pieniądze "pracują" na koncie znacznie dłużej!


Dlaczego warto ustanowić Polecenie Zapłaty?


Dzięki Poleceniu Zapłaty zyskujecie Państwo:

  1. Oszczędność czasu - Nie musicie już Państwo tracić czasu w kolejkach w banku/na poczcie.
  2. Oszczędność pieniędzy - W zdecydowanej większości banków od Polecenia Zapłaty nie pobiera się prowizji.
  3. Bezpieczeństwo - W ciągu 5 dni roboczych możecie Państwo odwołać pojedyncze Polecenie Zapłaty, jeśli nie zgadzacie się Państwo z wysokością obciążenia.
  4. Pełną informację o transakcjach - Oprócz informacji na wyciągu z rachunku bankowego, nadal otrzymujecie Państwo faktury za świadczone przez nas usługi lub zakupione od nas towary.

 

 

Jak ustanowić Polecenie Zapłaty?

Jeśli chcą Państwo płacić Poleceniem Zapłaty za usługi świadczone przez Berendsen Textile Service, należy wypełnić załączony Druk Zgody na Polecenie Zapłaty.

Ważne jest, aby:
1. Wypełnić obydwie części druku - górną i dolną
oraz przesłać je do nas listownie na adres:
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
ul. Duńska 1
83-330 Żukowo

2. Złożyć podpis identyczny ze wzorem podpisu złożonym w banku; proszę pamiętać również o przystawieniu pieczątki firmowej.

Po otrzymaniu Państwa Zgody na Polecenie Zapłaty jedną część druku pozostawiamy w naszej firmie, natomiast drugą przesyłamy do Państwa banku. Usługa będzie działała od momentu otrzymania z Berendsen Textile Service faktury z podaną formą płatności: "Sposób zapłaty: Polecenie zapłaty"

 

3. Poczekać na otrzymanie pierwszej faktury z adnotacją „Sposób płatności: polecenie zapłaty"

Berendsen Textile Service wykonuje wszystkie inne formalności niezbędne do uruchomienia usługi, w tym informuje Państwa Bank o wpłynięciu wypełnionego druku.

 

Czy każdy Klient Berendsen Textile Service może skorzystać z usługi Polecenia Zapłaty?

Każdy nasz Klient, posiadający rachunek bankowy w banku realizującym Polecenie Zapłaty, może skorzystać z nowej usługi.


Jak działa Polecenie Zapłaty?

Berendsen Textile Service tak jak dotychczas wystawia Państwu fakturę. W terminie wymagalności faktury przesyła do Państwa banku informacje o kwocie należności wynikającej z wcześniej przesłanej do Państwa faktury, a bank reguluje ją zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze.

Dlatego ważne jest, aby w terminie płatności faktury zabezpieczyć odpowiednią kwotę na rachunku.
W przypadku ewentualnego braku środków na Państwa rachunku bankowym zostanie podjęta kolejna, jednorazowa próba realizacji Polecenia Zapłaty. Jeśli wówczas ponownie brak będzie środków na rachunku, płatność za daną fakturę powinna być wykonana przez Państwa tradycyjnym przelewem na rachunek Berendsen Textile Service.

Czy można odwołać Polecenie Zapłaty?

Tak. Możecie Państwo w dowolnym momencie odwołać zgodę na Polecenie zapłaty. Co więcej, w razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość odwołania już zrealizowanej transakcji Polecenia Zapłaty w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego. Bank Państwa jest wówczas zobowiązany do natychmiastowego uznania Państwa rachunku odpowiednią kwotą wraz z naliczonymi odsetkami. Nie muszą Państwo podawać żadnego uzasadnienia cofnięcia zgody.

 

Więcej informacji znajduje się również na stronie Koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty http://www.poleceniezaplaty.org.pl/

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Kontakt jest możliwy pod dedykowanym adresem e-mail: polecenie.zaplaty@berendsen.pllub telefonicznie z właściwym Działem Obsługi Klienta:


DOK Żukowo - (58) 681 84 96

DOK Siemianowice - (32) 608 71 14

DOK Wiązowna - (22) 780 33 00

DOK Szamotuły - (61) 872 91 22

DOK Brzeg Dolny - (71) 363 87 80

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*
 
 
Telefon*
 
 
Kod pocztowy*
 
 
Komentarz*
 
 
Firma*
 
 
E-mail*
 
 
 
 

Kontakt w sprawie

 
 
 
 

Firmę Berendsen znam dzięki